Thursday, September 03, 2009

Tarawikh: Malam Keempat Belas

Malam keempat belas:
Para malaikat akan datang menyaksikan mereka bersolat Tarawih serta Allah SWT tidak akan menyesatkan mereka.

No comments: